Wartości etyczne

ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Postawa etyczna. Firma realizuje swoje działania w oparciu o podstawowe wartości etyczne, z poszanowaniem prawa, uznaje zobowiązania wobec wszystkich interesariuszy firmy.

Uczciwość i lojalność wobec klientów. Firma harmonijnie współpracuje z klientami zachowując profesjonalizm i elastyczność w odpowiedzi na oczekiwania klientów, dba o doskonalenie jakości obsługi klientów oraz stale podnosi jakość wykonywanych usług rozumiejąc, że sukces klienta jest jednocześnie sukcesem firmy

Dobre relacje z pracownikami. Firma zapewnia dobre relacje międzyludzkie, dobrą atmosferę i warunki pracy, umożliwia pracownikom rozwój zawodowy i osobisty.

Rzetelność wobec partnerów. Firma sumiennie wywiązuje się ze zobowiązań wobec dostawców i innych partnerów biznesowych, zachowując z nimi możliwie jak najlepsze relacje, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Uczciwe współzawodnictwo. Firma dokłada starań, aby uczciwie współzawodniczyć z konkurentami i zachować przyjazne relacje, uznając, że zdrowa konkurencja jest jednym z warunków rozwoju.

Otoczenie społeczne. Firma wspiera w miarę możliwości inicjatywy prospołeczne, prowadzi swoją działalność minimalizując wpływ na środowisko naturalne.

Pełna wersja - wartości etyczne firmy ESKAZET

Naruszenia powyższych zasad należy zgłaszać do Właścicieli ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Andrzej Flak Przemysław Szczepkowski
Warszawa, 29.11.2014 r.